Brucovanje

HRIBI V OSTRIGI: MATEJ ŽEROVNIK

16/05/2012
20:30

Vstop PROST!

Norveška, ki pokriva pretežno gorati del Skandinavije, je lahko odličen
cilj za plezalce. Medtem, ko so temperature v naših krajih nevzdržne in
na vse, kar lahko mislimo, je morje in hladen tuš, je na Norveškem ravno
“delavna” temperatura. Če k temu prištejemo še kilometre gora in sten,
odlične vodničke, osamljenost v stenah, ki je pri nas redkost in naravo,
ki te pri tem obkroža, dobimo kombinacijo, ki si jo verjetno želi
preizkusiti vsak plezalec.


   

71 | cached | internal | 794 | 0 | 13565:comment 872 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 873 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 874 | cached | internal | 1700 | 0 | 7690:posts 875 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 876 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 877 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 878 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 879 | cached | internal | 935 | 0 | 13558:comment 880 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 881 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 882 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 883 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 884 | cached | internal | 935 | 0 | 13558:comment 885 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 886 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 887 | cached | internal | 1700 | 0 | 7690:posts 888 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 889 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 890 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 891 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 892 | cached | internal | 709 | 0 | 10340:comment 893 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 894 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 895 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 896 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 897 | cached | internal | 709 | 0 | 10340:comment 898 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 899 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 900 | cached | internal | 1425 | 0.0408 | 7382:posts 901 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 902 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 903 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 904 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 905 | cached | internal | 737 | 0 | 10334:comment 906 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 907 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 908 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 909 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 910 | cached | internal | 737 | 0 | 10334:comment 911 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 912 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 913 | cached | internal | 1425 | 0 | 7382:posts 914 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 915 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 916 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 917 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 918 | cached | internal | 702 | 0 | 10010:comment 919 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 920 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 921 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 922 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 923 | cached | internal | 702 | 0 | 10010:comment 924 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 925 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 926 | cached | internal | 1912 | 0 | 7101:posts 927 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 928 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 929 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 930 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 931 | cached | internal | 789 | 0 | 7230:comment 932 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 933 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 934 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 935 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 936 | cached | internal | 789 | 0 | 7230:comment 937 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 938 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 939 | cached | internal | 21257 | 0 | 6756:posts 940 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 941 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 942 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 943 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 944 | cached | internal | 804 | 0 | 7179:comment 945 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 946 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 947 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 948 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 949 | cached | internal | 804 | 0 | 7179:comment 950 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 951 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 952 | cached | internal | 21257 | 0 | 6756:posts 953 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 954 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 955 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 956 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 957 | cached | internal | 735 | 0 | 7164:comment 958 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 959 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 960 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 961 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 962 | cached | internal | 735 | 0 | 7164:comment 963 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 964 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 965 | cached | internal | 21257 | 0.0001 | 6756:posts 966 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 967 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 968 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 969 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 970 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 971 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 972 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 973 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 974 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 975 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 976 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 977 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 978 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 979 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options 980 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 981 | cached | internal | 158859 | 0 | alloptions:options -->