Brucovanje

HRIBI V OSTRIGI: MATEJ ŽEROVNIK

16/05/2012
20:30

Vstop PROST!

Norveška, ki pokriva pretežno gorati del Skandinavije, je lahko odličen
cilj za plezalce. Medtem, ko so temperature v naših krajih nevzdržne in
na vse, kar lahko mislimo, je morje in hladen tuš, je na Norveškem ravno
“delavna” temperatura. Če k temu prištejemo še kilometre gora in sten,
odlične vodničke, osamljenost v stenah, ki je pri nas redkost in naravo,
ki te pri tem obkroža, dobimo kombinacijo, ki si jo verjetno želi
preizkusiti vsak plezalec.


   

847 | 0 | 14461:comment 854 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 855 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 856 | cached | internal | 1702 | 0 | 195:posts 857 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 858 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 859 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 860 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 861 | cached | internal | 847 | 0 | 14430:comment 862 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 863 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 864 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 865 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 866 | cached | internal | 847 | 0 | 14430:comment 867 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 868 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 869 | cached | internal | 1702 | 0 | 195:posts 870 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 871 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 872 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 873 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 874 | cached | internal | 861 | 0 | 14398:comment 875 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 876 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 877 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 878 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 879 | cached | internal | 861 | 0 | 14398:comment 880 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 881 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 882 | cached | internal | 1757 | 0 | 381:posts 883 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 884 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 885 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 886 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 887 | cached | internal | 874 | 0 | 14271:comment 888 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 889 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 890 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 891 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 892 | cached | internal | 874 | 0 | 14271:comment 893 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 894 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 895 | cached | internal | 1757 | 0 | 381:posts 896 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 897 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 898 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 899 | cached | internal | 158687 | 0.0001 | alloptions:options 900 | cached | internal | 932 | 0 | 14161:comment 901 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 902 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 903 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 904 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 905 | cached | internal | 932 | 0 | 14161:comment 906 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 907 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 908 | cached | internal | 1414 | 0 | 8236:posts 909 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 910 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 911 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 912 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 913 | cached | internal | 821 | 0 | 14094:comment 914 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 915 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 916 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 917 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 918 | cached | internal | 821 | 0 | 14094:comment 919 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 920 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 921 | cached | internal | 1702 | 0 | 195:posts 922 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 923 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 924 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 925 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 926 | cached | internal | 794 | 0 | 13565:comment 927 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 928 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 929 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 930 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 931 | cached | internal | 794 | 0 | 13565:comment 932 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 933 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 934 | cached | internal | 1700 | 0 | 7690:posts 935 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 936 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 937 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 938 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 939 | cached | internal | 935 | 0 | 13558:comment 940 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 941 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 942 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 943 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 944 | cached | internal | 935 | 0 | 13558:comment 945 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 946 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 947 | cached | internal | 1700 | 0 | 7690:posts 948 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 949 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 950 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 951 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 952 | cached | internal | 709 | 0 | 10340:comment 953 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 954 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 955 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 956 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 957 | cached | internal | 709 | 0 | 10340:comment 958 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 959 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 960 | cached | internal | 1425 | 0 | 7382:posts 961 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 962 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 963 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 964 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 965 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 966 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 967 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 968 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 969 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 970 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 971 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 972 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 973 | cached | internal | 163 | 0.0001 | notoptions:options 974 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options 975 | cached | internal | 163 | 0 | notoptions:options 976 | cached | internal | 158687 | 0 | alloptions:options -->